Wat is Scrum?

Scrum is een Agile aanpak, welke als framework kan worden ingezet om software in teamverband te ontwikkelen. De Scrum methode vooral geliefd omdat het in de eerste instantie eenvoudig is, maar vooral omdat deze weinig overhead oplevert.

De voordelen van Scrum:
  • Verhoogt de effectiviteit van het team.
  • Biedt een optimale Return On Investment (ROI).
  • Iedere 2-4 weken is er sprake van een oplevering van een stuk werkende software.
  • Biedt duidelijk inzicht in de voortgang van het project/software development.
  • Zorgt dat u dat krijgt wat van u nodig heeft en wilt hebben.

Scrum verhoogt de effectiviteit van het team

De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team. Samen pakt het team het project op. Iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. Daarbij gaat Scrum ervan uit dat de benodigde kennis in het team zelf aanwezig is.

De Product Owner maakt samen met de klant en andere stakeholders een lijst van de eisen en taken. Dit noemen we ook wel een User Story. Daarbij is het taak dat de belangrijkste features als eerste geïmplementeerd worden. Deze gaan vervolgens naar het team. Zij geeft gezamenlijk, van elke User Story, een inschatting van de hoeveelheid ontwikkelcapaciteit die nodig is. De Storys worden regelmatig met de opdrachtgever en het hele team besproken. Daardoor kan het team een betrouwbare inschatting afgeven en loopt het werk bijna nooit uit. U behaalt hiermee een gunstige Return On Investment.

Het team wordt geleid door een Scrum Master. Deze houdt aan het begin van iedere werkdag een zogenaamde Daily Scrum meeting. Deze meeting wordt ook wel Daily Standup genoemd en duurt maximaal 15 minuten. Ieder teamlid beantwoordt de volgende drie vragen: Wat heb ik gedaan? Wat ga ik doen? En wat zijn de problemen? Mede door deze meeting werken de teamleden nauw samen en wordt veel kennis uitgewisseld.

Iedere 2-4 weken is er sprake van een oplevering van een stuk werkende software De Scrum Methode is iteratief. Zo wordt er gewerkt in korte iteraties van twee tot maximaal vier weken, die ook wel Sprints worden genoemd. Iedere Sprint wordt een werkend stuk/product opgeleverd. Binnen de Sprint wordt al het werk gedaan wat in andere methoden over meerdere fasen verdeeld is. Door de korte iteraties heeft u als klant veel eerder inzicht in de voortgang van het project en blijven de business en het ontwikkelteam beter met elkaar 'aligned'.

Duidelijk inzicht in de voortgang van het project/software development De Scrum Methode houdt het stellen van doelen in. Deze doelen worden niet alleen per Sprint gesteld, maar ook per dag. Dit zorgt ervoor dat het team zich flexibel kan organiseren rondom deze doelen. Het feit dat iedereen dezelfde doelen deelt zorgt voor samenhang en een duidelijke richting. De doelen per Sprint worden samen met de opdrachtgever gesteld. Dit betekent dat u als opdrachtgever op de hoogte bent en uw verwachtingen overeen komen met hetgeen het team aan het doen is. Omdat het team zelf een inschatting geeft, voor de benodigde tijd van het in kleine stukjes opgedeelde werk, zijn de doelen ook haalbaar.

U beschikt over het product wat u nodig heeft en wilt Aan het einde van het project heeft u ook het product wat u nodig heeft en voor ogen had. Elke Sprint wordt door het team zowel met elkaar als met de klant geëvalueerd. Dit nodigt uit tot het geven van feedback en daarmee tot openheid binnen het team. Open teams zijn productiever, omdat belemmeringen op regelmatige basis worden besproken en zoveel mogelijk worden opgelost.

Wilt u Scrum gebruiken voor uw projecten?

Neem dan snel contact op met ons. Wij kunnen ruime ervaring met het leiden van IT projecten met behulp van Scrum.

Neem contact met ons op!

We horen graag wat uw online plannen zijn.

Contact met Yunic!

Vergeet niet uw contact gegevens mee te sturen! ×

The only limit to your impact is your imagination and commitment Anthony Robbins

×